29.4 C
Pattaya
Saturday, May 15, 2021
Home เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

ผลักดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model

นายสุชาติ  ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของกระทรวงอุตสาหกรรม” ในงานการประชุมสร้างความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้ “โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานพืชกัญชง ทบทวนและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีการแปรรูปพืชกัญชง และการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นด้ายกัญชง ผลิตภัณฑ์คอมโพสิต และอาหารสัตว์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและนำทุกส่วนของพืชกัญชงมาแปรรูปเป็นสินค้ากึ่งวัตถุดิบสำหรับป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม

SCB เร่งขยายกลุ่มไพรเวท แบงก์กิ้งในไทย

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า SCB PRIVATE BANKING สานต่อยุทธศาสตร์องค์กรผลักดันธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง(Wealth Management)โดยเน้นการเพิ่มรายได้ที่มาจากการลงทุน โดยเฉพาะกลยุทธ์รุกตลาดไพรเวทแบงก์กิ้ง ภายใต้แนวคิด”BEAT THE BENCHMARK”ผ่าน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ 1.Wealth Preservation วางแผนต่อยอดความมั่งคั่งส่วนบุคคลให้กับลูกค้า 2.Wealth Creation...

ราคาผลปาล์มเริ่มนิ่ง เตรียมรับมือผลผลิตออกมาก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิตผลปาล์มทุกจังหวัดให้ติดตามภาวะการซื้อขายผลปาล์มทะลายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หลังจากช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มเหลือ 5-5.7 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตปาล์มทะลายที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวขายออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อยกว่าภาวะปกติ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้ร้องเรียนยังกระทรวงพาณิชย์ว่าถูกกดราคารับซื้อผลปาล์มต่ำกว่าตลาดพอสมควร อย่างไรก็ตาม กรมฯได้รับรายงานจากพื้นที่แล้ว การรับซื้อผลปาล์มกลับมาเป็นปกติ ชาวสวนขายผลปาล์มได้ตามราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ 5.30-5.90 บาท/กิโลกรัม โดยเป็นราคาสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 30...

กอช.จับมือ สพฐ. ส่งเสริมเยาวชนนออมเงิน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สพฐ. สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ส่งเสริมการออมในกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ภายใต้สังกัด สพฐ. และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  หวังให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ  ร่วมขับเคลื่อนการออมในระยะยาว ยอมรับว่าไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 64 มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากร และในปี 2574 มีสัดส่วนร้อยละ 28 นับว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสูงสุด

บีโอไอเผยอุตฯ BCG ขยายตัวต่อเนื่อง

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า การยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม BCG ปี 2563 ที่ผ่านมา มีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าและจำนวนโครงการ โดยมีมูลค่ารวม 114,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีมูลค่า 98,006 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมีจำนวนโครงการ 494 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปี 2562 ซึ่งมี 450 โครงการ ซึ่งแนวคิด BCG...

โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ (M9-M12) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้า 4 มาตรการตาม “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” รวมเกือบ 1.24 แสนบัญชี เงินต้นคงเหลือกว่า 1.2 แสนล้านบาท พร้อมประกาศขยายความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะของลูกค้าในมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน 2564 หากยังมีผลกระทบด้านรายได้ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอขยายความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564...

“จุรินทร์” สั่งด่วน! จัดการพ่อค้าทุบราคาปาล์ม ที่กระบี่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวานนี้ (1 มีนาคม 2564) เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล จากกรณีที่มีข่าวว่ามีพ่อค้ารายใหญ่ ที่จังหวัดกระบี่ทุบราคาปาล์มน้ำมันลงมา 2 บาท ในวันเดียวนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการไปยัง พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เรียกประชุมด่วนเพื่อจัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งระดมสรรพกำลังในพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน โดยให้เข้มงวดการใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ประกอบการที่จงใจกดราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย โดยไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนจังหวัดแหล่งผลิตอื่น ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับจังหวัดกระบี่โดยเร็ว

เปิดตัว “บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 2” ช่วยกลุ่มท่องเที่ยว

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งพบว่า ในปี 2562 มีรายได้สะสมตลอดทั้งปี 2.99 ล้านล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีรายได้รวมสะสมเพียง 8 แสนล้านบาท ลดลงถึง 72.8% และตั้งแต่ปี 2564 ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ยังถูกซ้ำเติมจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้ภาคท่องเที่ยวมีความไม่แน่นอน โดยในเดือนมกราคม 2564 บสย. ได้เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อโครงการพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ “บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 1”...

แนะซื้อน้ำมันปาล์มตามห้างแทน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จาก กก.ละ 3.00 – 3.50 บาท ในช่วงกลางปี 2563 เป็น กก.ละ 7.00 บาท ในช่วงปลายปี 2563 และทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึง กก.ละ 7.50 บาท แม้ช่วงนี้ราคาจะลดลงมาบ้างเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการขายผลผลิตได้มากขึ้น ดังนั้น กรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

รัฐบาลเชิญชวนเอสเอ็มอีขึ้นบัญชีกับ สสว.

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทุกด้านแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ให้มีศักยภาพในการเติบโต ล่าสุดได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่จะเอื้อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการของเอสเอ็มอีที่ขึ้นบัญชีไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว

Latest Stories