27.1 C
Pattaya
Thursday, March 4, 2021
Home เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

เปิดตัว “บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 2” ช่วยกลุ่มท่องเที่ยว

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งพบว่า ในปี 2562 มีรายได้สะสมตลอดทั้งปี 2.99 ล้านล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีรายได้รวมสะสมเพียง 8 แสนล้านบาท ลดลงถึง 72.8% และตั้งแต่ปี 2564 ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ยังถูกซ้ำเติมจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้ภาคท่องเที่ยวมีความไม่แน่นอน โดยในเดือนมกราคม 2564 บสย. ได้เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อโครงการพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ “บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 1”...

แนะซื้อน้ำมันปาล์มตามห้างแทน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จาก กก.ละ 3.00 – 3.50 บาท ในช่วงกลางปี 2563 เป็น กก.ละ 7.00 บาท ในช่วงปลายปี 2563 และทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึง กก.ละ 7.50 บาท แม้ช่วงนี้ราคาจะลดลงมาบ้างเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการขายผลผลิตได้มากขึ้น ดังนั้น กรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

รัฐบาลเชิญชวนเอสเอ็มอีขึ้นบัญชีกับ สสว.

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทุกด้านแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ให้มีศักยภาพในการเติบโต ล่าสุดได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่จะเอื้อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการของเอสเอ็มอีที่ขึ้นบัญชีไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 เป้าหมายให้ทูตพาณิชย์

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในการผลักดันการส่งออกปี 2564 ทั้งนี้มีเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอัตราขยายตัวของการส่งออกรายประเทศและรายสินค้า ที่ผ่านมา ทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลกได้ประเมินเป้าหมายการส่งออกปี 2564 เป็นรายประเทศและรายสินค้า และกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยในปีนี้แล้ว...

เกาหลีใต้ ไฟเขียวไทยส่งออกมะม่วงมหาชนก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานข่าวดีจากนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร(กวก.) ในโอกาสที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ ได้อนุญาตให้ไทยส่งออกมะม่วงมหาชนกไปยังเกาหลีใต้ได้เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และจะส่งออกล็อตแรกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 ถือเป็นผลสำเร็จในการเจรจาของสองประเทศที่ใช้เวลาถึง 9 ปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรไทยที่จะมีตลาดคู่ค้าสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ทำรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ขอฝากเกษตรกรให้ทำสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อรักษาตลาดส่งออกและจะเป็นโอกาสขยายไปยังตลาดในประเทศอื่นได้อีกในอนาคต

นายกฯพอใจราคายางพาราปรับตัวทิศทางบวก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจสถานการณ์ยางพาราที่มีแนวโน้มราคาบวกอย่างต่อเนื่อง คาดว่าทั้งปีราคายางแผ่นดิบทรงตัวเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 60 บาท/กก. จากปัจจัยสนับสนุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ให้แนวทางการใช้ยางพาราผลิตเป็นเสาหลักนำทางและแบริเออร์นั้น ทำให้มีความต้องการยางพาราและน้ำยางพาราเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเม็ดเงินที่ถึงเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ราคายางพารามีแนวโน้มอยู่ในทิศทางบวกตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราทั้งจากต่างประเทศมีเพิ่มสูงขึ้น ...

แนะเอกชนติดตามกฎเกณฑ์การค้าโลกผ่านระบบออนไลน์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้เปิดตัวระบบการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิก WTO ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกฎเกณฑ์การค้าของ WTO ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรภาครัฐ และการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 อาทิ ความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์ WTO การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง WTO กฎเกณฑ์การค้าสินค้าและการค้าบริการ มาตรการเยียวยาทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การค้ากับเศรษฐกิจหมุนเวียน การค้ากับสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทภายใต้ WTO และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คลังเตรียมดึง ธ.ก.ส. – ธ.ออมสิน ร่วมลงทะเบียน “เราชนะ”

กระทรวงการคลัง ได้หารือกับธนาคารของรัฐทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อร่วมแก้ปัญหาการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); โดยพบว่า มีประชาชนในต่างจังหวัด เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก แม้ว่า ธ.กรุงไทย ได้จัดคิวให้ประชาชนมาลงทะเบียน...

AOT ปรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ตามสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOT  ได้ปรับประมาณการผู้โดยสารรวมปี 2564 ลงจากประมาณการครั้งก่อน (พฤศจิกายน 2563) ร้อยละ 33.4 และปรับประมาณการปริมาณเที่ยวบินรวม ลงร้อยละ 25.0 ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารจะกลับมามีปริมาณเท่ากับปี 2562 (ก่อนเกิด COVID-19) ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และ S&P Global  AOT เปิดเผยว่า...

ออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อ SMEs

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมอบหมายธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด ...

Latest Stories