28.9 C
Pattaya
Friday, September 25, 2020
Home การศึกษา

การศึกษา

ทม.หนองปรือ ร่วมกับโปรเจค เอช ไทยแลนด์ นำเด็กด้อยโอกาสบ้านครูจาร่วมกิจกรรมอ้อมแขนแห่งรัก

เมื่อ 12 กันยายน 63    ที่ ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ   นางปัทมนา  ชาญเชี่ยว  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ   เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้การต้อนรับคณะโปรเจค เอช ประเทศไทย  ที่เดินทางมาจัดกิจกรรม  “อ้อมแขนแห่งรัก  เพื่อเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้”  ขึ้น   โดยเป็นกิจกรรมหลัก ที่ทางโปรเจค เอชไทยแลนด์จัดขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   นำโดย  นายฐากร  เจี่ยเพิ่มพูน   ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร  โปรเจค เอช ไทยแลนด์ ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมที่เทศบาลเมืองหนองปรือ...

เทศบาลเมืองหนองปรือ ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียนและประชาชน

เมื่อ 9 กันยายน 63 ที่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนและประชาชน มีความรู้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ และมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน โดยการฝึกได้สมมุติเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนวัดสุทธาวาส สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ติดต่อลุกลาม อย่างรวดเร็ว ในเหตุการณ์สมมุติ มีนักเรียนไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ จำนวน 15 คน เป็นลม หมดสติ...

ที่ปรึกษาเมืองพัทยา มอบอุปกรณ์ทางการเกษตรให้เด็กบ้านเอื้ออารี ต่อยอดปลูกผักปลอดสารพิษ

เมื่อ 31 สิงหาคม 63  ที่ ศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พัทยากลาง นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการเกษตรให้เด็กบ้านเอื้ออารี เพื่อใช้ต่อยอดในการปลูกผักปลอดสารพิษ พร้อมเยี่ยมชมงานหัตถกรรม เดคูพาจ Decoupage บนตระกร้าสาน โดยมี นางรัชฎา  ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กให้การต้อนรับ และให้ความรู้ถึงแนวทางการผลิตงานหัตถกรรม เดคูพาจ บนตระกร้าสานฝีมือเด็กบ้านเอื้ออารี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน

เมื่อ  28  สิงหาคม 63  ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิด โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ    โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งนี้  มีการเสวนา เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิทยากรที่ให้ความรู้จากผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีหนองปรือ" จำนวน 3 สาขา ได้แก่...

วอนผู้ใจบุญสนับสนุนการสร้างอาคารเรียน มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เพื่อเด็ก100 กว่าชีวิต ที่ยังขาดแคลน

เมื่อ 20 สิงหาคม 63  นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช รองผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เท่าเทียม ตามสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน แก่เด็กที่ยากไร้และขาดแคลนโอกาส ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างด้าว โดยขณะนี้โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการเป็นนรูปเป็นร่างแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนหลัก จึงได้ดำเนินการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 3 ชั้น ภายในซอยข้างโรงเรียนตันตรารักษ์ ถนนพัทยาสายสาม พัทยากลาง...

พม.ชลบุรี ติดตามโครงการที่ให้การสนับสนุน เกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก ที่ประสบผลสำเร็จ

เมื่อ 19 สิงหาคม 63  ที่ ศูนย์พักพิงเด็ก พัทยากลาง  นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ น้องอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ผู้คิดค้นเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้การต้อนรับ  คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ที่ได้มาติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนิน ในโครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ปี 2563 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โอกาสนี้ นายพิรุณ น้องอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก...

สาธารณสุขเมืองพัทยา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรน ให้เด็กนักเรียน

เมื่อ 18 สิงหาคม 63  ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3  นางณอัญญา  จันทรากาศ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา  ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  บาดทะยัก  ไอกรน  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   สำหรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบ เป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดในเด็กทุกคนตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป โดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ...

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดงานรำลึก 17 ปี คุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เมื่อ 16 สิงหาคม 63 ที่ หน้าศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงภัทรพงศ์  ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึก 17 ปี คุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน (Fr. Raymond Allyn Brennan) โดยมีนักเรียนและเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ  ศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม

เมืองพัทยา ร่วม อพท.และภาคเอกชน วิจัยโครงการความต้องการของการเรียนการสอนแบบ e-Learning

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 63 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์  รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  และภาคเอกชน เพื่อวิจัยโครงการความต้องการของการเรียนการสอนแบบ e-Learning สื่ออิเล็กโทรนิกส์ ในแอพพลิเคชั่น โดยมี นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3)  พร้อมด้วย ผู้วิจัยโครงการ คณะที่ปรึกษา บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด  และหน่วยงานส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางวิจัย ในโครงการความต้องการของการเรียนการสอนแบบ...

รมว.วัฒนธรรม เปิดนิทรรศการแต่งผ้าไทย Thai silk X SWU Education is growth

เมื่อ 14 สิงหาคม 63  ที่ หอนิทรรศการ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่  9 Thai silk X SWU Education is growth (Collection Concept) โดยมี นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

Latest Stories