โรงเรียนในเกาหลีใต้เริ่มเปิดชั้นเรียนแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันนี้

0
58โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเกาหลีใต้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเต็มเวลาเป็นครั้งแรกในวันนี้ หลังได้พยายามต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด -19 มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว


การเปิดชั้นเรียนแบบเต็มรูปแบบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ปรับมาใช้หลังบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนเมื่อเดือนที่แล้วโดยประชากรร้อยละ 78.8 ได้รับวัคซีนครบโดส