เมียนมาเชื่อมั่นว่ากัมพูชาทำหน้าที่ประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ได้อย่างเป็นธรรม

0
57รัฐบาลทหารเมียนมาแสดงความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ของกัมพูชาว่ามีความยุติธรรม ในขณะที่ชาติสมาชิกอาเซียน เสียงแตกเกี่ยวกับภารกิจการเยือนเมียนมาของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว


แถลงการณ์จากรัฐบาลทหารเมียนมายังยืนยันด้วยว่า การเดินทางเยือนเมียนมาของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และว่า รัฐบาลทหารเมียนมาจะไม่มีทางเป็นฝ่ายอ่อนข้อให้กับแรงกดดันจากต่างประเทศ