สิงคโปร์ และมาเลเซีย เตรียมเปิดพรมแดนทางบกให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว

0
157

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ที่ระบุว่า สิงคโปร์ และมาเลเซีย เตรียมดำเนินโครงการ วัคซิเนตเต็ด ทราเวล เลน (Vaccinated Travel Lane) หรือ วีทีแอล ผ่านทางด่านพรมแดนทางบก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว และมีผลการตรวจเชื้อด้วยวิธี อาร์ที-พีซีอาร์ เป็นลบ สามารถเดินทางไปมาระหว่างกัน โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศ เดินทางกลับไปหาครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักในอีกฝั่งหนึ่ง


อย่างไรก็ตามในระยะแรกจะอนุญาตเฉพาะพลเรือน ผู้มีสิทธิพำนักถาวรหรือผู้ถือหนังสือเดินทางระยะยาวของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ประสงค์ต้องเดินทาง ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางของโครงการวีทีแอล เท่านั้น ซึ่งให้บริการได้สูงสุด 2,900 คน ต่อวัน