สหประชาชาติ ระบุ ประชากรกลุ่มเปราะบางในเกาหลีเหนือ เสี่ยงเผชิญกับภาวะอดอยาก

0
208สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ นายโทมัส โอเจีย ควินตานา ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน ที่เตือนว่า เด็กและคนชรา ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดในเกาหลีเหนือ กำลังเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะอดอยาก เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือ จากกรณีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ และการที่เกาหลีเหนือปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถนำเข้าอาหาร รวมถึงพลังงานและสินค้าที่จำเป็น จากจีนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของเกาหลีเหนือ


ทั้งนี้ นายควินตานา เสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หาทางผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว เพื่อเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เข้าไปในเกาหลีเหนือ