รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมบังคับใช้มาตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศ

0
138สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป โดยผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ครบโดส อย่างน้อย 14 วัน และต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ อาร์ที-พีซีอาร์ เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง


ขณะที่ สายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละประเทศเท่านั้น