การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้

0
67

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า การประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ โดยมีผู้นำจาก 9 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ยกเว้นตัวแทนจากเมียนมา แม้อาเซียนจะมีมติเชิญผู้แทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมือง เข้าร่วมก็ตามทั้งนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ ซึ่งมีบูรไน ในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” โดยจะมีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการรับมือความท้าทายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก


นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมระหว่างบรรดาผู้นำอาเซียน กับผู้นำหรือตัวแทนของประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐ ฯ รัสเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น