PBTA ให้ความสำคัญและเข้าใจ โครงการก่อสร้างระบบการป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา

0
134

เมื่อ 18 ธันวาคม 62 ที่  โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา  นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  (PBTA) เป็นประธานในการประชุมตัวแทน จาก.ททท.สำนักงานพัทยา ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม   โดยมีการกล่าวถึงโครงการก่อสร้างระบบการป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งในช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวก ในการใช้รถใช้ถนนและการสัญจรไปมา   เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเรื่องของการจราจร   ทั้งนี้ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ได้ช่วยจัดระเบียบการจราจร  การห้ามจอดรถริมถนนตลอดแนวชายหาดพัทยา  ส่งผลให้ถนนกว้างขึ้น ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง

นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวเสริมอีกว่า โครงการก่อสร้างระบบการป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยานั้น ทางผู้บริหารเมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมและกระทบกับธุรกิจให้น้อยที่สุด ซึ่งถ้าการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  63 ทั้งนี้หากแล้วเสร็จ คาดจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะทรายชายหาดและน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี.