PBTA ประกาศความพร้อมลุยท่องเที่ยวรับ EEC ชี้ผลงานตลอดปีที่ผ่านมาเข้าเป้า

0
373
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมือพัทยา กล่าวปาฐกถา พร้อมเปิดการประชุม ท่ามกลางเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประกาศความพร้อม ลุยท่องเที่ยวรับ EEC ชี้ผลงานตลอดปีที่ผ่านมาเข้าเป้า
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมือพัทยา กล่าวปาฐกถา พร้อมเปิดการประชุม ท่ามกลางเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประกาศความพร้อม ลุยท่องเที่ยวรับ EEC ชี้ผลงานตลอดปีที่ผ่านมาเข้าเป้า

เมื่อ 5 มีนาคม 61 ที่โรงแรมแกรนด์ เบลล่า โฮแต็ล พัทยา จ.ชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (PBTA) โดย นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมือพัทยา เป็นผู้กล่าวปาฐกถา พร้อมเปิดการประชุม ท่ามกลางเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวของสมาคมฯ ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมฯ ได้วางไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ส่งเสริมโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเมืองพัทยาถือเป็นเป้าหมายหลักด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค

สำหรับในปี 2561 ทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก โดยเน้นในเรื่องของสถานที่และบุคลากร ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวผุ้มาเยือน โดยเมืองพัทยาถือได้ว่ามีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดโรงแรมและห้องพักแห่งใหม่ขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมาก ในส่วนของปีนี้นั้น คาดว่าจะมีกลุ่มโรงแรมที่เข้าร่วมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการดูความพร้อมในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเมืองพัทยาและใกล้เคียงให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งขึ้นไปด้วยเช่นกัน.