PBTA จัดประชุม เน้นมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

0
122
มพย.วางมาตรการความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ในฤดูการการท่องเที่ยวช่วงปลายปี
มพย.วางมาตรการความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ในฤดูการการท่องเที่ยวช่วงปลายปี

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 61  ที่ ห้องประชุมโรงแรม ซันไชน์ การ์เด้นรีสอร์ท นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 61 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนรักษาความสงบ สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้นำเสนอแนวทางมาตรการความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ในฤดูการการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว  ด้วยความอบอุ่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับเมืองพัทยาเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ของคนทั้งโลก โดยถือปฏิบัติแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน คือ การดูแลรักษาความปลอดภัย และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของเมืองพัทยาแบบเชิงรุกแก่นักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่   ด้านสุขอนามัยอาหารคุณภาพอาหาร และการควบคุมโรค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางทะเล และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด กระตุ้นให้เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเหมือนเช่นเดิมมากขึ้น โดยวางกำลังพลเจ้าหน้าที่ พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่เมืองพัทยาจะจัดขึ้น ในช่วงพฤศจิกายนนี้คืองาน ลอยกระทงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 61 และงานเคาน์ดาวท์ในช่วงปลายเดือนธันวาคม  ที่จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่คาดจะสามารถดึงดุดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี.