แหล่งท่องเที่ยวเตรียมเฮ หลัง ครม.อนุมัติวันหยุดยาว 2 ช่วง เดือน พ.ย.และ ธ.ค.

0
112

เมื่อ 23 กันยายน 63 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติวันหยุดเพิ่ม ในวันพฤหัสบดีที่ 19-20 พฤศจิกายน  63 โดยประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ 19-22 พฤศจิกายน 63 นี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ  นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 63 จากการหยุดในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคมเปลี่ยนเป็นหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม แทน เพื่อให้มีวันหยุดยาว วันที่ 10-13 ธันวาคม นี้ เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ  ทำให้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  และ เดือนธันวาคม   จะมีช่วงวันหยุดยาว 4 วันถึง 2 ช่วง ด้วยกัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้


นางสาวฐิติภัสร์  ศิรณัฐศรีกุล   นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  เปิดเผยว่า   สำหรับวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา  ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง  4 วัน  ชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ในวันที่ 4-7 กันยายน  63  ที่ผ่านมา  พบว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น  หนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว  ที่เดินทางออกมาพักผ่อน   ซึ่งก็พบว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาวออกมา 4 วันที่ผ่านมานั้น  พบว่าทำให้การท่องเที่ยวคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี   และก็มีเสียงจากผู้ประกองการหลายๆแห่ง  รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว  อยากจะให้รัฐบาลมีการจัดวันหยุดยาวๆแบบ 4 วันนี้ขึ้นมาอีก  

“แต่พอหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาว 4 วัน  ออกมาเดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม อีกนั้น  ทำให้สมาชิกในสมาคมต่างเตรียมความพร้อม ในการรับมือนักท่องเที่ยว 2 ช่วงนี้ กันอย่างเต็มที่  และก็คาดว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในพื้นที่พัทยาเป็นอย่างดี   ซึ่งขณะนี้ก็พบว่าในเร่องของการจองห้องพักเริ่มที่จะคึกคักกับแล้วในช่วงนี้    ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าในการที่ ครม.เคาะวันหยุดเพิ่มออกมานั้นก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี”  นางสาวฐิติภัสร์  กล่าว.