แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเตรียมปรับกลยุทธ์ หลังจีนสั่งปิดประเทศ 3 เดือน สกัดไวรัสโคโรน่า

0
18

31 มกราคม 63   หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณะประชาชนจีน ได้ออกประกาศด่วนตามคำสั่งของ ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ให้หยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันชีวิตของประชาชน จึงได้มีการออกคำสั่ง ให้บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดดำเนินกิจการการท่องเที่ยว หยุดขายตั๋วเครื่องบินและโรงแรม  ทัวร์ที่ดำเนินการออกไปแล้วขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย แต่ต้องคำนึงถึงและระมัดระวังสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน โดยทุกหน่วยงานต้องตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ และสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านบริการและแก้ไขปัญหาหลังการขายให้สมเหตุสมผลต่อไป  โดยหลังจากได้ออกประกาศนี้ออกมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของประเทศได้หายไป โดยพบว่าขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวที่เปิดรับเพียงเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และ แหล่งท่องเที่ยวที่มีรับนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบแล้ว

นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า  ขณะนี้ต้องยอมรับว่าได้รับการยกเลิกทัวร์จีนไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางแหล่งท่องเที่ยวที่รับเฉพาะเพียงทัวร์จีน  เริ่มได้รับผลกระทบกันแล้ว อย่างเช่น บ้านสุขาวดี ที่มีทัวร์จีนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มสำคัญ ก็ต้องปรับตัวให้ได้ และดึงนักท่องเที่ยวเวียดนามเข้ามา รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนทางในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ในช่วงนี้ได้  ซึ่งในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่รับเพียงเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ก็คงต้องเปลี่ยนมาทำโปรโมชั่นให้กับตลาดในประเทศ เพื่อให้อยู่ได้ นอกจากนี้ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ก็ยังได้จับมือกันจัดทำโปรโมชันร่วมกันด้วย โดยเน้นในเรื่องของราคาที่อาจจะต้องมีการปรับลดราคา เพื่อให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทย ช่วงนี้ถือเป็นตลาดหลักและตลาดใหญ่ ที่จะสามารถนำพาแหล่งท่องเที่ยวให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้  นอกจากนี้การกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ชิม ช๊อป ใช้ ของรัฐบาล ถือว่าประสบความสำเร็จ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งหากรัฐบาลจะนำโครงการนี้ขึ้นมาอีกรอบเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น  ก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

พร้อมกันนี้ภาครัฐอาจจะขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆงดดูงานตางประเทศ กลับมาดูงานภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแทน นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยว อาจจะมีการปรับแผนส่งเสริมการขายด้วยการเดินหน้าตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างได้ง่ายจากโลกออนไลน์

ส่วนด้านการทำตลาดในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม FOOD & FRUIT และ โครงการ 60 จุดเช็คอิน ที่จะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเองก็ต้องมีมาตราการในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักทอ่งเที่ยว  ด้วยการตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจวัดระดับอุณหภูมิในร่างกาย จุดตั้งแอลกอฮอล์เหลว จุดแจกหน้ากากอนามัยแก่งนักทอ่งเที่ยว พร้อมทำความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว ในกรณีแหล่งเท่องเที่ยวที่เป็นโรงละคร หรือสถานที่ไม่โป่รง ร่วมถึงทำความสะอาดตามราวบันได ลูกบิด ที่จับทางเข้าประตูให้สะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากขึ้น.