“เราเที่ยวด้วยกัน” ส่งผลบวกผู้ประกอบการโรงแรม แต่ผลกระทบจากโควิด-19 รุนแรงและยาวนาน

0
154

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) ให้ข้อมูลว่า ภาคธุรกิจโรงแรมยังคงประสบกับความยากลำบากจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรุนแรง สมาคมจึงเตรียมเสนอแนวทางเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยใน 9 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การเจรจาเปิดการเดินทางอย่างจำกัดโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน กับกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 150 วัน และมีดีมานด์สูง อาทิ สิงคโปร์, เวียดนาม และไต้หวัน พร้อมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 14 วัน เข้าพักผ่อนในรีสอร์ต และเดินทางกลับได้เลยทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องอยู่ให้ครบกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปบางส่วนที่นิยมอยู่ในรีสอร์ตเท่านั้น  สนับสนุนการปรับลดจำนวนวันกักตัวจาก 14 วันลงเหลือ 10 วันตามลำดับ เพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ง่ายขึ้น  พร้อมขอให้เปิดโครงการกักตัวในพื้นที่รีสอร์ต (resort quarantine) ผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวสามารถกักตัวในพื้นที่รีสอร์ตได้ โดยไม่ต้องอยู่ในห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้เดินหน้ากระตุ้นการเดินทางของกลุ่มผู้นำ กลุ่ม วี.ไอ.พี. และกลุ่มสัมมนาภาครัฐ เพื่อเสริมดีมานด์ให้กับโรงแรมที่ปกติพึ่งพิงการจัดประชุมสัมมนาให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้


นอกจากนี้ยังขอให้ขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 64  ขอให้สนับสนุนมาตรการกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มคนต่างชาติที่ทำงานในไทย (expat) ด้วยคูปอง 1,000 บาท เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ยังมีกำลังซื้อกลุ่มนี้ตัดสินใจออกเดินทางได้ง่ายขึ้น  ขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคบางส่วน อาทิ ส่วนลดค่าไฟ ฯลฯ  ขอให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยังคงมีสภาพคล่องสำหรับประกอบกิจการ และขอให้ขยายเวลาปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือ 2% ต่อไปอีก 1 ปี

คุณมาริสา ยังได้คาดการณ์สถานการณ์ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ด้วยว่า การท่องเที่ยวจะกระจายไปยังเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ มากกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่จะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่ม ยังไม่เป็นนัยสำคัญเชิงตัวเลขรายได้นัก ยังคงมีเพียงตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศเท่านั้น ที่ยังคงสามารถเดินทางได้.