เมืองพัทยา 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019

0
166

เมื่อ 19.00 น. วันที่ 24 กันยายน 62 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019 ซึ่งมี มร.ดาเรน อึ้ง กรรมการผู้จัดการ TTG Asia Media นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมในพิธีเปิด    

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) นำผู้แทนจาก 5 เมืองไมซ์ซิตี้ประกอบด้วย กทม. เมืองพัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต เข้าร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2019 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 62 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เกิดโอกาสใหม่ด้านการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดของเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE CITY) ให้เป็นจุดหมายปลายทางการจัดกิจกรรมไมซ์ (Destination Marketing) จากงานแสดงสินค้าและบริการ ด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของเมืองไมซ์ซิตี้ในอนาคตร่วมกัน

โดยบรรยากาศภายในงาน มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ กว่า 1,500 คน เข้าร่วมงานฯ ซึ่งภายในงานดังกล่าว นอกจากจะมีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนาธุรกิจด้านการบริการร่วมกันในอนาคตแล้ว ในบริเวณงานยังมีการเปิดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ  โดยเมืองพัทยาได้นำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ จำนวน 15 ราย ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว 1 รายและโรงแรม 14 ราย มาร่วมออกบูธ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดไมซ์และประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาด้วย ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่เมืองพัทยาต่อไปในอนาคต.