เมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

0
342

เมื่อ 6 ธันวาคม 62  เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตลอดจนวางแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อประสบเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก กรณีรายการทีวีในต่างประเทศ​ ได้ออกอากาศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยกล่าวถึงพฤติกรรมต้มตุ๋น หลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งไปท่องเที่ยวในประเทศไทย หลังจากมีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมืองพัทยา จึงได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนวางแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในสถานการณ์ต่างๆโดยกำหนดมาตรการและเเก้ไขปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเข้มงวดกวดขันการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังปัญหา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว​ ทั้งทางน้ำ ทางบก ให้ความช่วยเหลือหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความปลอดภัย ในการให้ความช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุในระดับต่างๆ ตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมและสอดคล้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน.