เมืองพัทยา ถกคณะทำงาน จัดงาน TTM+ 2018 : Thailand Travel Mart Plus 2018

0
196
นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำงานจัดงาน TTM+ 2018 : Thailand Travel Mart Plus 2018
นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำงานจัดงาน TTM+ 2018 : Thailand Travel Mart Plus 2018

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำงานจัดงาน TTM+ 2018 : Thailand Travel Mart Plus 2018 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียง ทั้งตัวแทนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายวุฒิพล รองปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2018 หรือ TTM+ 2018 โดยเมืองพัทยาได้ร่วมกับ ททท.กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน  61 นี้  ที่โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ช คลับ พัทยา จ.ชลบุรี โดยเป็นการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย (Sellers) ประมาณ 250-300 รายจากทั่วประเทศ ได้นำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวแห่งใหม่  ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลก (Buyers) ประมาณ 250-300 ราย จาก 50 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ และเพิ่มความเชื่อมั่น ตลอดจนช่องทางการเติบโตด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ ให้เชื่อมต่อและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเบื้องต้นกำหนดงบประมาณดำเนินการจัดงานอยู่ที่ 40 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดงบประมาณสนับสนุน หลังจากการจัดงานปีที่แล้ว เป็นไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมียอดเงินสะพัดในการจัดงานครั้งที่แล้วกว่า 1,400 ล้านบาท.