เปิดนิทรรศการกลุ่มอาชีพภาคเหนือ ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวและการพัฒนาสินค้าบริการ

0
300
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาฯ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 จังหวัด ร่วมกันเปิดนิทรรศการกลุ่มอาชีพภาคเหนือ
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาฯ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 จังหวัด ร่วมกันเปิดนิทรรศการกลุ่มอาชีพภาคเหนือ

เมื่อ 16 สิงหาคม 60 ที่.ศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์มอร์ พัทยากลาง ทางด้านมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมี 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และ เพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการชูศักยภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา และหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ได้กำหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และเพชรบูรณ์ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งทางนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชวังจันทร์

ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านกายภาพของภูมิภาคสามารถเชื่อมโยงภายในและภายนอกโดยสะดวก เป็นพื้นที่ผสมผสานทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการอย่างครบถ้วน จุดเด่นของภูมิภาคดังกล่าวทำ ให้มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้กว้างไกลหลากหลายเช่น การเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวด้วยความหลากหลายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ

ดร.อาทิตย์ กล่าวต่ออีกว่า งานนิทรรศการการท่องเที่ยวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 ภาค ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะเวียนไปตามภาคต่างๆ โดยมีธีมงานหลักคือ 5 จังหวัด สักครั้งในชีวิตโดยนำเสนอศักยภาพ และจุดเด่นการท่องเที่ยวทางนิเวศประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์เด่นจาก ทั้ง 5 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมพิเศษต่างๆ การ เจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ จุดแสดงภาพถ่าย ของทั้ง 5 จังหวัด

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริเวณลานกิจกรรมชั้นล่างศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์มอร์ พัทยากลาง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของภาคเหนือ เช่น งานหัตถกรรม เครื่องเงิน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานแกะสลักไม้ รวมไปถึงอาหารประจำถิ่นต่างๆจำหน่ายภายในงาน.

การแสดงฟ้อนรำศิลปะทางภาคเหนือ
การแสดงฟ้อนรำศิลปะทางภาคเหนือ

การออกบูธต่างๆภายในงาน
การออกบูธต่างๆภายในงาน