เที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ผ่านการประเมินมาตรฐาน (SHA)

0
560

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการประเมินมาตรฐาน  Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)  ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ในด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคารการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันมีการจองที่พักลานกางเต้นท์ปางอุ๋ง ซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ เต็มแล้ว ในช่วงวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564, วันที่ 3-11, 26-31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 1 มกราคม 2565 


อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานถ้ำปลาและวนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวา ท้องที่อำเภอเมืองและกิ่งอำเภอปางมะผ้า และด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน แนวเทือกเขาจะทอดยาวตามแนวเหนือใต้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือ ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ที่สวยงามเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ทราบกันดีว่า ปางอุ๋ง อยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ตั้งอยู่ในโครงการสวนป่าในพระราชดำริปางตอง 2 เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เนื่องจากมีป่าสนขึ้นเรียงรายอยู่รอบๆ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขา บรรยากาศสงบเงียบ