อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 1 ใน 32 อุทยานแห่งชาติ

0
1066

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตั้งอยู่เลขที่ 343 หมู่ที่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำตกแจ้ซ้อน และน้ำพุร้อน อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทำให้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้ามาเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับเครื่องหมาย SHA Plus (SHA+) หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C0501 เพื่อแสดงว่าเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของทั้งองค์กร และ 100% กับเจ้าหน้าที่หน้าด่าน (Frontline) ที่ต้องพบเจอนักท่องเที่ยวทุกวันซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนั่นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้วมากกว่า 95% โดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โทร. 089 851 3355, FB ; อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน – Chae Son National Park, Email ; [email protected],


สำหรับอุทยานแห่งชาติที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 32 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติตาดโดโตน อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติบางลาง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการฯ) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา