อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยาน

0
810

นายอดิสร เหมทานนท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยาน ประจำปี 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่วนการท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขายังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ


ในปีการท่องเที่ยว 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 นักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพัก เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ ได้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรม ผ่านเว็ปไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข 0 -4281-0833 และหมายเลข 0-4281-0834