อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการมาตรฐาน Thailand MICE สร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียน

0
134

เมื่อ 23 พฤษภาคม 62  ที่ ห้องประชุม Horizona โรงแรม มิตร์ บีช พัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการมาตรฐาน ด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE)  ประจำปี 2562 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางสาววนิดา วัลย์จิตรวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจาก นายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ที่ สสปน. หรือ ที่เส็บได้พัฒนามาตรฐานสถานที่การจัดงานหรือที่ ทุกคนคุ้นชื่อว่า TMVS Thailand MICE Venue Standard  ซึ่งมาตรฐานนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ที่มีสถานที่จัดงานไมซ์ อาทิ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสถานที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ ได้ใช้มาตรฐานสถานที่จัดงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมด้านบริการ ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย

แต่อย่างไรอุตสาหกรรมไมซ์นั้น ก็ยังส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ และเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศต่างๆผู้ประกอบการของไทยได้สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความความเชื่อมั่นให้กับประเทศ โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านความหลากหลาย ของสถานที่การจัดงานการจัดงานการประชุม สถานที่การจัดกิจกรรมพิเศษ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีความได้เปรียบในด้านค่าครองชีพไม่สูง รวมทั้งสินค้า อุปโภคบริโภคที่มีราคาไม่แพง จึงทำให้องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ เจริญเติบโตรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามท่ามกลางการส่งเสริมเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งมีอยู่ 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต ให้สามารถรองรับกับความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของจำนวนนักเดินทางทางกลุ่มไมซ์ที่มีสัดส่วนมากเพิ่มขึ้นทุกปี.