หลังเปิดประเทศ บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย กลับมาคึกคักอีกครั้ง

0
1030

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กับมาคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ถนนคนเดินเชียงคาน พ่อค้าแม่ค้าริมถนนคนเดินทั้งสองฝั่งและผู้ประกอบการโรงแรม ห้องพัก โฮมสเตย์ ต่างบอกว่าหลังจากเปิดเมืองทำให้เศรษฐกิจการค้าขายดีขึ้น ห้องพักถูกจองยาวข้ามปีในส่วนของสกายวอร์ค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของอำเภอเชียงคาน ที่มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขงกว่า 80 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 30 ชั้น มีทางเดินที่ทำด้วยกระจกใสชนิดพิเศษ พื้นกว้าง 2 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร มีตะแกรงเหล็กรองรับ ด้านล่างยังสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำทั้งสองสีตัดกันอย่างชัดเจนและยังเป็นแม่น้ำที่กั้นชายแดนไทย-ลาว อีกด้วย


สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักและร้านค้าต่างๆ ดำเนินการภายใต้มาตรการ Covid Free Settingหรือองค์กรปลอดโควิด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ในการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดโควิด พนักงาน ผู้ให้บริการ ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ส่วนผู้ใช้บริการ จะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ ในเวลาที่กำหนด