สโมสรโรตารี่พลูตาหลวง เชิญร่วมทริปทัวร์กระชับมิตร เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน

0
196

เมื่อ 28 ธันวาคม 62    นายดลย์ อดินันท์  นายกสโมสรโรตารี่พลูตาหลวง ได้เชิญชวนเหล่าสมาชิกชาวโรแทเรียนที่สนใจท่องเที่ยวทัวร์กระชับมิตร เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสายการบิน Air Asia  ขาไป FD311 (DMK – KUL) 07.05 – 10.15 ขากลับ AK892 (KUL – DMK) 17.15 – 18.25 อัตราค่าบริการ (ราคาทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน) ท่านละ14,000/ท่าน ราคาน้ำหนักกระเป๋า/เที่ยวบิน 20 กิโลกรัม เพิ่ม 700 บาท/เที่ยว  

โดยรายการพิเศษจะได้ไป ถ่ายรูปหน้า พระรำชวังอิสตำน่ำไนกำร่ำ (Istana Negara Palace) ที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์แห่งมาเลเซีย ซึ่งอนุญาตให้เก็บภาพเพียงด้านนอกของพระราชวัง เก็บภาพทหารสี่นายที่อยู่ประจา ด้านหน้าประตูทางเข้าด้วยมาดสุขุม ภายใต้เครื่องแต่งกายทหารเต็มยศ ให้ได้ถ่ายภาพ ความประทับใจ เพื่อเป็นการกะชับความสำพันธ์ และสร้างมิตรภาพอันดีงามของโรแทเรียน ผู้ที่สนใจร่วมสนุกกับกรุ๊ปทัวร์ในครั้งนี้ กรุณาติดต่อ อดีตนายกฯ ฉวีวรรณ ทัพซ้าย โทร.086-3234780.