สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา จัดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่

0
255

ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 62 ถึงวันที่ 2 มกราคม 63 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยช่วงวันดังกล่าว มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา และมีการเดินทางสัญจรทางน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้โป๊ะเทียบเรือ การใช้เรือ และประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่เทียบเรือสามารถรับน้ำหนัก โดยติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY)ติดไว้บริเวณท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ต้องมีเสื้อชูชีพ  ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ จัดให้มีที่กั้นทางเดินขึ้น – ลงทางเดิน ทางขึ้น-ลง เรือโดยสารต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสาร ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบนหัวเรือ ท้ายเรือ กาบเรือ และหลังคาเรือ  นักท่องเที่ยว ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือเพื่อสวมใส่ ห้ามผู้ควบคุมเรือ และผู้โดยสารดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด  และขณะเรือแล่นสวนกันหรือแซงกับเรือลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้เกิดคลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่หรือคนอื่น.