สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว เตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทย

0
213

เมื่อ 8 มิถุนายน 63  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เป็นประธานประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  และส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทย หวังดึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  กู้วิกฤตเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลายลง 


โดยการร่วมมือหลายหน่วยงานด้านกการท่องเที่ยวในการ จัดโปรโมชั่น ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงแรม ในราคาพิเศษ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวภายในประเทศ ซึ่งก็มีทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติ ที่ยังอยู่ในเมืองไทย ต้องการที่จะปลดปล่อย หลังรัฐเริ่มประกาศผ่อนปรนโดยคาดว่าในระยะที่ 4 ของการผ่อนปรนสถานการการท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้เนื่องด้วยชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  และที่สำคัญยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความประทับใจได้ตลอดทั้งปี ด้วยความร่วมมือกันของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด จึงได้ร่วมกันสร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและการท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอรูปแบบใหม่ๆของการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แทนการไปท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น จึงได้เตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทย หวังดึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้น.