สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จับมือ 5 พันธมิตร แถลงเตรียมจัด Pattaya Travel Mart 2019

0
127

เมื่อ 30 เมษายน 62  ณ ห้องประชุมทัพพระยา นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภัคดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ Pattaya Travel Mart 2019 เปิดโต๊ะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยว ที่จะจัดขึ้นวันที่ 24 พฤษภาคม  62 ณ บ้านสุขาวดีพัทยา เวลา 13.00 – 20.00 น.

เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ ระหว่างบริษัทนำเที่ยว Inbound และ Domestic ตลอดจน ตัวแทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ กับแหล่งท่องเที่ยว และโรงแรมชั้นนำของภาคตะวันออก โดยจะมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ประมาณ 500 คน ได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนและการนำเสนอสินค้า ต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันแก่ผู้ซื้อ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ และตลาดที่สำคัญอื่น นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาฐานะรายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวในชลบุรี ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญ และสร้างรายได้หลักให้แก่จังหวัดและประเทศอีกทางหนึ่ง.