สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดประชุมติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว ยังพบ นทท.จีน มาเป็นอันดับ 1

0
468

เมื่อ  28 มิถุนายน 62  ที่ ห้องประชุม ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวฐิติภัสร์ ศิริณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว  นายสันติ  แสวงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกและในระดับประเทศ  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  กำหนดให้มีการประชุมสมาชิก ทุก 2 เดือน เพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และรายงานเพื่อทราบถึงสถานการณ์ท่องเที่ยว China/Hong Kong/Taiwan Marker Situation Update กับทิศทาง ตลาดนักเรียน และตลาดชาวไทย และสรุปผลโครงการ Pattaya Travel Mart 2019

ทั้งนี้โดยรวม กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยอันดับที่ 1 ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจีน เนื่องจากจีนมีประชากรในประเทศมากถึง 1,400 ล้านคน  และครึ่งหนึ่งของจีนคือ 700 ล้านคน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ใช้ชีวิตออนไลน์ตามยุคสมัยได้เป็นอย่างดี    มีการจองตั๋วที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ศึกษาได้ด้วยตนเอง จากแอพพลิเคชั่นที่จีนได้ออกแบบสร้างขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนของจีนเอง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของจีน ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบัน

โดยประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลก เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนกว่า 38 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนถึง 10.5 ล้านคน ส่วนอันดับที่ 2 ที่จีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวรองลงมาจากประเทศไทย คือ ญี่ปุ่น 8.38 ล้านคน และอันดับที่ 3 คือ เวียดนาม  4.97 ล้านคน  นอกจากจากการท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว ไทยเรายังมีการท่องเที่ยวแบบอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อาทิ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงอาหาร, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์, การท่องเที่ยวในรูปแบบฮันนีมูนและแต่งงาน ฯลฯ และนอกจากจังหวัดท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พัทยา, ภูเก็ต, สมุย, กระบี่ แล้วไทยเรายังมีเมืองรองที่สวยงาม และน่าสนใจ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  จึงต้องมีการส่งเสริมและผลักดันให้ถูกวิธีเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ให้มีพัฒนาการตามยุคสมัยแห่งการท่องเที่ยวยุคดิจิตอล มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด.