มพย.ร่วมกิจกรรม MICE Career Advisory สร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมไมซ์

0
266
ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร อุปนายก สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม MICE Career Advisory
ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร อุปนายก สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม MICE Career Advisory

เมื่อ 24 สิงหาคม 61 ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา  นายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม MICE Career Advisory พร้อมกันนี้มี ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร อุปนายก สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมไมซ์

ทั้งนี้ สมาคมประชุมนานาชาติ(ไทย)หรือ Thailand Incentive Convention Association (TICA) ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา ในนามของคลัสเตอร์ภาคตะวันออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์  ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในลำดับต้นๆ  โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านการบริการในทุกมิติ  เพื่อที่จะสามารถกระจายข่าวสาร องค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ทางด้านของการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรืองานแสดงสินค้า

ทางด้านวิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา ซึ่งเป็นตัวกลางในการผลักดันบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่สายงานอาชีพไมซ์ จึงได้จัดกิจกรรม MICE Career Advisory ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านการบริการในทุกมิติ ให้ครอบคลุม พร้อมนำไปต่อยอดทางธุรกิจ และด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป.

พิธีเปิดกิจกรรม MICE Career Advisory
พิธีเปิดกิจกรรม MICE Career Advisory