มพย.ร่วมกับโรงแรม แรบบิทรีสอร์ท พัทยา จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายมองโกเลีย ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักศิลปะด้านการถ่ายภาพ

0
513
นิทรรศกาลภาพถ่ายจากช่างภาพที่รักการท่องเที่ยวจากประเทศไทย 7 ท่าน   ซึ่งแต่ละภาพมีความสวยงามและสะท้อนมุมมองถึงทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกเลีย
นิทรรศกาลภาพถ่ายจากช่างภาพที่รักการท่องเที่ยวจากประเทศไทย 7 ท่าน ซึ่งแต่ละภาพมีความสวยงามและสะท้อนมุมมองถึงทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกเลีย

เมื่อ 6 มีนาคม 61 ที่ โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายไพศาล และนางเดบอร่า บัณฑิตยานนท์ ผู้บริหารแรบบิทรีสอร์ท พัทยา และส่วนเกี่ยวข้องด้านการถ่ายภาพได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายมองโกเลีย  “Mongolia Photo Exhibition”  เพื่อเปิดงานนิทรรศการฯ มิติใหม่แห่งเดียวและแห่งแรกในเมืองพัทยา โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ถือว่าเป็นที่แรกในประเทศไทย ที่ Chefs Company ร่วมกับ True Nature Photo , Thailandphotography.com และ Canon กำหนดจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายมองโกเลีย ภายใต้แนวคิด เปิดโลกมองโกเลียท่องเที่ยวผ่านภาพถ่าย ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของธุรกิจโรงแรมไทย ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างพันธมิตร และส่งเสริมให้ช่างภาพไทยได้มีโอกาส และมีเวทีในการโชว์ผลงานและถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านภาพแห่งความประทับใจ

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการรวบรวมภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามของประเทศมองโกเลีย กว่า 60 ภาพ จากช่างภาพที่รักการท่องเที่ยวจากประเทศไทย 7 ท่าน ได้แก่ นายชัยวุฒิ สุทธิบุตร นายกมล วงศ์รัตนภัสสร  นายไพศาล บัณฑิตยานนท์  นายไพศาล เจริญจรัสกุล นายปรีชา เหมชะญาติ  นางสาวศรีประภา เหมชะญาติ และนายตระกูลวัฒนา ณ.เชียงใหม่ ซึ่งแต่ละภาพมีความสวยงามและสะท้อนมุมมองถึงทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกเลีย สามารถสื่อความหมายจากภาพถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะผลงานแต่ละภาพได้รังสรรค์ชุดผลงานที่มีคุณค่า และเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่ส่งมอบความและทับใจให้ เสมือนเราได้ท่องเที่ยวไปยังอาณาจักรของเจงกีสข่าน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 2 เมษายน 61 ได้ทุกวัน ที่ โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

ผู้สนใจเข้าร่วมชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 เมษายน 61 ที่ โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจเข้าร่วมชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 เมษายน 61 ที่ โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม ของประเทศมองโกเลีย กว่า 60 ภาพ
ภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม ของประเทศมองโกเลีย กว่า 60 ภาพ