ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเสนอนายกเมืองพัทยา ขอประสานรัฐผ่อนปรนนักท่องเที่ยวต่างชาติพำนักได้

0
87

เมื่อ 16 ตุลาคม 63  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา   นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก รวมทั้งสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้เข้าพบ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ซบเซา ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก ต้องประสบภาวการณ์ขาดทุน จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้วันนี้สถานการณ์ของโรคดังกล่าว ในประเทศไทยจะคลี่คลาย แต่การที่ไทยยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ไม่เกิดการฟื้นตัว  ขณะที่มาตรการของรัฐที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบมีเงื่อนไข ทั้งโครงการ Travel Bubble หรือ Special Tourism Visa กลับมีขั้นตอนก็ยุ่งยากและยังไม่มีความชัดเจน จึงทำให้ในวันนี้ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ต้องดิ้นหาแนวทางอยู่รอด รวมทั้งพยุงธุรกิจให้ผ่านพ้นปี 2563 ไปให้ได้


นายธเนศ เผยว่า ก่อนหน้านี้สมาคมต่างๆ ในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ได้เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งทุกภาคส่วนต่างเห็นตรงกันว่า เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากมีโรงแรมที่เข้าเป็น State Quarantine หรือสถานที่กักกันแห่งรัฐมากถึง 12 แห่ง และปัจจุบันยังมีโรงแรมที่เสนอตัวเข้าเป็น ASLQ หรือ Alternative State Local Quarantine อีก 13 แห่ง และผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว จำนวน 3 แห่ง ส่วนที่ยังเหลืออีก 10 แห่ง ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ  ทั้งนี้ การเสนอตัวเพื่อเป็นโรงแรมในลัษณะ ASLQ ของผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และกลุ่มประเทศแถบยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีบริษัททัวร์ได้ประสานขอเดินทางเข้าพักในเมืองพัทยา และพร้อมที่จะนำลูกทัวร์เข้าสู่ขั้นตอนการกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้วถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา กลับมามีความคึกคักอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่า โรงแรมที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายธเนศ ยังเผยอีกว่า แม้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มเฉพาะ ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบพักระยะยาวตาม โครงการ Travel Bubble หรือ Special Tourism Visa สุดท้ายกลับติดปัญหาที่สถานทูตไทย ที่มีขั้นตอนการตรวจสอบ และการออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทั้งรัสเซีย และประเทศแถบยุโรป  นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หากได้รับการตรวจอนุญาตและออกวีซ่าให้แล้ว ก็จะสามารถเข้าพำนักที่โรงแรม ASQ หรือ Alternative State Quarantine ใน กทม.และปริมณฑล เท่านั้น แต่ไม่สามารถเข้าพำนักในโรงแรม ASLQ ในต่างจังหวัดได้ วันนี้จึงเข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อขอให้นำข้อมูลไปประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง.  นายธเนศ กล่าว