ผู้บริหาร มพย.ลงพื้นที่เกาะล้าน เตรียมแก้ปัญหาขยะล้นเกาะ และระบบบำบัดน้ำเสีย

0
114
มพย.ศึกษาเตรียมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย เกาะล้าน
มพย.ศึกษาเตรียมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย เกาะล้าน

เมื่อ 27 กรกฎาคม 60 ที่ เกาะล้าน เมืองพัทยา นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค ด้านต่างๆ โดยมี ฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของสำนักงานงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขอื่นๆ เช่น เรื่องเตาเผาขยะ และวิธีการจัดเก็บหรือขนถ่ายขยะ

เนื่องจากก่อนหน้านี้ เกาะล้านประสบปัญหาในเรื่องขยะตกค้างมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี  2555  ซึ่งบ่อพักขยะตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 8-10 ไร่ อยู่บริเวณไหล่เขาติดถนนระหว่างเส้นทางไปยังหาดแสม ซึ่งขณะนี้มีปริมาณขยะสะสมอยู่ราว 10,000 ตัน  จนถึงปัจจุบันปัญหานี้ยังไม่คลี่คลาย และมีแนวโน้มที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณขยะที่ตกค้างบนเกาะล้านที่สะสมมานานราว 6-7 ปี กินพื้นที่ใหญ่กว่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟากไปยังเกาะล้านประมาณ 3,000 คนต่อวัน และจะมากขึ้น3-4 เท่าตัว ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟากไปยังเกาะล้านประมาณ 3,000 คนต่อวัน และจะมากขึ้น3-4 เท่าตัว ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก ไปยังเกาะล้านประมาณ 3,000 คนต่อวัน แบ่งเป็นท่าหน้าบ้าน 2,000 คน และท่าหาดตาแหวนอีก 1,000 คน แต่หากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ข้ามฟากมายังเกาะล้าน ทั้งแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรือพักค้างคืน จะเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 เท่าตัว หรือราว 10,000-13,000 คนต่อวัน ยังไม่รวมจำนวนนักท่องเที่ยว คณะทัวร์ ที่โดยสารเรือสปีดโบ๊ท และเรือประเภทอื่นๆ มายังเกาะ ขณะที่ประชากรท้องถิ่นตามทะเบียนราษฎร์ มีอยู่ 4,000 คน ส่วนประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว มีอยู่ประมาณ 4,000-8,000 คน  ไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่จำนวนขยะได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัญหาขยะล้นเกาะล้านเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่รีสอร์ทและโฮมสเตย์ ทิอยู่บนเกาะแห่งนี้ เริ่มได้รับความนิยม ปัจจุบันขยะบนเกาะไม่ได้มีเพียงแค่ขยะจากชุมชน แต่ส่วนใหญ่เป็นขยะจากร้านอาหาร ทั้งร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารที่รับนักท่องเที่ยวและคณะทัวร์ต่างชาติ และยังมีขยะจำพวกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งแม้จะจัดการปัญหาอย่างเต็มกำลัง และเต็มประสิทธิภาพที่มี แต่ปริมาณขยะที่มากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2558 วันละ 5-8 ตัน ทำให้เกิดปัญหาขึ้น

โดยข้อมูลจากพนักงานเก็บขยะบนเกาะล้าน เผยว่า ปริมาณขยะบนเกาะเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ถัง หรือเกือบ 63 ตันต่อวัน จากการเก็บขยะที่ท่าหน้าบ้านและหาดตาแหวน ส่งผลให้มีขยะตกค้างที่เกาะล้าน เนื่อง  จากการลำเลียงขยะไปที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อนำไปที่บ่อพักขยะต่อ เพื่อทำลายนั้นไม่มีความสัมดุลกัน

สำหรับเกาะล้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปเที่ยวชมมากที่สุด ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ ของเมืองพัทยา จึงจำเป็นต้องรีบดูแลและพัฒนา ดังนั้นทางทีมที่ปรึกษาจะได้นำเรื่องแนวทางการพัฒนาเกาะล้านเข้าเสนอในประชุมสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลายๆโครงการที่จะเอื้อประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นธรรมรูปธรรม  และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว.