บ้านสุขาวดีจัดพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 43 ปี

0
148
มพย. บ้านสุขาวดี และตัวแทนภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 43 ปี
มพย. บ้านสุขาวดี และตัวแทนภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 43 ปี

เมื่อ 28 กรกฎาคม 60 ณ บ้านสุขาวดี ห้องจัดเลี้ยงริมทะเล นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมให้การต้อนรับ นายต้วน ห้าว หนาน ประธานบริษัท เป่ยจิง โถเหรินถัง จำกัด สมาชิกผู้ประกอบการค้าของ บริษัท เป่งจิง โถเหรินถัง เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมงานสานสัมพันธ์ไมตรีไทยจีน ครบรอบ 43 ปี โดยมี หม่อมหลวงสุภาพ ปราโมช ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคม นักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การศึกษาและวัฒนธรรมทางด้านสมุนไพรและสุขภาพ รวมทั้งเพื่อสานมิตรภาพอันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน

การแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน ภายในงาน
การแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน ภายในงาน

ทั้งนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน กอปรกับชาวจีนรุ่นใหม่หันมาเลือกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น โดยผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว นิยมเดินทางท่องเที่ยวในแบบแผนที่ทันสมัย มีความสนใจศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดรอง และนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience) ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้ถึงประเทศไทยถึงความพร้อมของการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น