“บุ๊ค “เอกสิทธิ์ นั่งนายก PBTA ต่ออีกสมัย พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

0
107
เมื่อ 13 มีนาคม 62  ที่  โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท  นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา (PBTA) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมแถลงผลงาน ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) และกล่าวอำลาตำแหน่ง ซึ่งครบวาระ 2 ปี หลังจากนั้นเป็นการเลือกตั้งกรรมการ และนายกสมาคมฯ ปีบริหาร 2562-2563 ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการรับรองการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้คะแนนเสียงเป็นมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นั่งเก้าอี้ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นสมัยที่ 2

                โดยนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ได้กล่าวว่า ทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ในเกิดผลประโยชน์ต่อเมืองพัทยา พร้อมเสนอแนวคิดใหม่ๆในการที่จะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา สานต่อเจตนารมณ์ตามที่ผู้ก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจฯได้วางเอาไว้ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่หลากหลายรูปแบบ และอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทางสมาคมฯจะขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ได้เข้าไปเป็นสมาชิกของสภาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับ EEC ให้มีประสิทธิภาพ.