นายกรัฐมนตรี เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

0
1397

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปเป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ณ อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลานายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและได้รับมอบภาพวาดสีน้ำรูปเครื่องบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สำหรับภาพวาดดังกล่าวเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ด้วยเครื่องบินพระที่นั่งที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จัดถวาย เมื่อวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2562


นายกรัฐมนตรี จะเยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติเบตง และนิทรรศการ OTOP จังหวัดยะลา พร้อมพบปะกลุ่มตัวแทนชาวยะลาและมอบถุงกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ประสบอุทกภัย


สำหรับสนามบินเบตง มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ประมาณ 300 คนต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ กว่า 800,000 คนต่อปี รันเวย์มีขนาดความยาว 1,800 เมตร รองรับได้เฉพาะอากาศยานขนาดเล็ก ทั้งนี้ การสร้างสนามบินเบตง เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางสู่อำเภอเบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง ให้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ