นายกรัฐมนตรี ชื่นชม “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

0
528

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เว็บไซต์ของศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้บรรจุ “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังทราบข่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวยินดีและชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เดินหน้าผลักดันจนประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งพร้อมย้ำว่า ขอให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และประเทศเป็นหลัก เพราะการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้คนไทย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเมื่อได้เป็นมรดกโลกแล้ว จะยังต้องมีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดูแล รักษาพื้นที่ตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานที่แหล่งอนุรักษ์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยและของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างอาชีพให้ประชาชนต่อไป


สำหรับพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่นำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ตอนบนของคาบสมุทรไทย ในเขตจังหวัดระนอง พังงา และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 6 อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง


เว็บไซต์ UNESCO ระบุว่า โดยรวมแล้ว “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ของประเทศไทยก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ละพื้นที่เป็นตัวอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ของความงามตามธรรมชาติ และเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วยังสร้างห้องเรียนประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่รวมอยู่ในประเทศเดียว