ทูตเนปาลประจำประเทศไทยและคณะ พบนายกเมืองพัทยา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ด้านธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0
423
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ดร.นัคฆนาถ อาถิกาลี  เอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเชื่อมสัมพันธ์ด้านธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดี
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ดร.นัคฆนาถ อาถิกาลี เอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเชื่อมสัมพันธ์ด้านธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดี

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 60 ที่ ห้องประชุม VIP ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ดร.นัคฆนาถ อาถิกาลี (Khaga Nath Adhikari,Ph.D.) เอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาเชื่อมสัมพันธ์ด้านธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-เนปาล โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ

สำหรับทาง ดร.นัคฆนาถ อาถิกาลี เอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย ประจำยูเอ็น เอสแคป คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พร้อมคณะ เข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ไมตรีพร้อมหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจและการท่องเที่ยว ระหว่างเนปาลและเมืองพัทยา สร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมชาวเนปาลให้เข้ามาร่วมการลงทุน ในด้านการท่องเที่ยวกับเมืองพัทยา ในพื้นที่เศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองพัทยาในอนาคตข้างหน้าที่จะถึงในเร็วนี้ หลังจากนั้นทางพล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้มอบกุญแจเมืองแก่ เอกอัครราชทูตเนปาล    เสมือนการเปิดประตูบ้านต้อนรับ สร้างความประทับใจใจแก่คณะเอกอัครราชฑูตเนปาล เป็นอย่างมาก

ต่อมาช่วงเวลา 18.00 น.ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และตัวแทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา อาทิ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล นายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่อง ดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ผู้บริหารเครือสบายกรุ๊ป  ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ดร.นัคฆนาถ อาถิกาลี เอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ที่เดินทางมาสานสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

และเพื่อแสดงความสัมพันธ์ไมตรี เนื่องด้วยเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกจึงสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างการบริหารของเมืองพัทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน พร้อมหาแนวทางความร่วมมือด้านธุรกิจต่างๆที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยช่วงเข้าสู่พิธีการ ได้เชิญเอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมกล่าวความรู้สึกที่มีต่อเมืองพัทยาและประเทศไทยว่า สามารถให้การต้อนรับตนและคณะได้อย่างอบอุ่น ในวัฒนธรรมอันดีงาม แบบไทยๆ โดยมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมกล่าวยินดีให้การสนับสนุน ในการมีส่วนร่วมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ของ AEC ให้เกิดเป็นแนวทางการบริหารจัดการกระจายผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน ให้เกิดเป็นบ้านพี่เมืองน้องอย่างแท้จริง.

ดร.นัคฆนาถ อาถิกาลี เอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมกล่าวความรู้สึกที่มีต่อเมืองพัทยาและประเทศไทย ด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพอันดีงาม
ดร.นัคฆนาถ อาถิกาลี เอกอัครราชทูลเนปาล ประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมกล่าวความรู้สึกที่มีต่อเมืองพัทยาและประเทศไทย ด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพอันดีงาม
ตัวแทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา อาทิ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล นาย กฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่อง ดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ผู้บริหารเครือสบายกรุ๊ป ต่างเข้าร่วมงานเพื่อให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูลเนปาล อย่างอบอุ่น
ตัวแทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา อาทิ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล นาย กฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่อง ดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ผู้บริหารเครือสบายกรุ๊ป ต่างเข้าร่วมงานเพื่อให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูลเนปาล อย่างอบอุ่น
ภาพวาดศิลปะ ของประเทศเนปาล
ภาพวาดศิลปะ ของประเทศเนปาล
บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
เหล่านักแสดงแต่งกายวัฒนธรรมชาวเนปาล แบบดั้งเดิม สร้างสีสันภายในงาน
เหล่านักแสดงแต่งกายวัฒนธรรมชาวเนปาล แบบดั้งเดิม สร้างสีสันภายในงาน