ททท.พัทยา ชี้ ปี 62 ตั้งเป้านักท่องเที่ยวโต 10% ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งปี ภายใต้แนวคิด MOR FUN

0
180

เมื่อ 20 กันยายน 61 ที่โรงแรมสยามเบชอร์ รีสอร์ท พัทยา กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก และพัทยา  ร่วมรับฟังการแถลงทิศทางการดำเนินงาน และการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ปี 2562 โดยมี นายวิบูลย์  นิมิตวาณิชย์ ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางปิ่นนารถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัทยา ร่วมแถลงทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกและพื้นที่พัทยา

นายวิบูลย์ นิมิตวาณิชย์  ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก เผยว่า สำหรับทิศทางดำเนินงานและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอแผนการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ของภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้แก่เครือข่ายพันธมิตรทางการตลาดในพื้นที่ โดยทาง ททท.ได้กำหนดทิศทางทางการท่องเที่ยว ได้กำหนดเป้าหมายรายได้ ทั้งจากการท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.5 โดยรายได้การเติบโตของตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 12 และในประเทศร้อยละ 10 สำหรับทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศ จะเน้นในเรื่องของการต่อยอดสร้างสรรค์ Content ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ  ที่ทำให้คนไทยรู้จัก และรักเมืองไทยมากขึ้นไปกว่าเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการท่องเที่ยวของประเทศ และเชื่อว่าจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ จากการเพิ่มความถี่ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันที่เพิ่มขึ้นด้วย ขณะเดียวกันการสื่อสารภายในประเทศ จะเน้นแคมเปญ อเมซิ่งไทยเท่ห์ ที่จะทำให้คนไทยเห็นว่า การเที่ยวเมืองไทยเป็นเรื่องเท่ห์  ด้วยการเที่ยวแบบลึกซึ้ง และการเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นอกจากนี้ทางด้านภูมิภาคตะวันออก จะเน้นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวความคิด MORE FUN ด้วยการนำเสนอ สินค้า และ บริการท่องเที่ยวที่มีความสนุกสนาน ผจญภัย ท้าทาย ซึ่งสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี อาทิ การท่องเที่ยวทางทะเล , กิจกรรม SOFT ADVENTURE เป็นต้น โดยจะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญา และ วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ด้วยใช้คนท้องถิ่น เป็นผู้ปกป้อง สืบสาน และถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง

นางปิ่นนารถ เจริญผล ผู้อำนวยการการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับ ททท.สำนักงานพัทยา ได้วางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวปี 62 และกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น  ผ่านการทำโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน ของภูมิภาคตะวันออก อาทิเช่น โครงการ TO BLEISURE  เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม จัดการประชุม อบรม สัมมนา, Lady’s Wanderlust เน้นท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง, Chonburi Fam-Friendly Destination เน้นท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว และ Sea Through Table เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อาหารเป็นสื่อกลาง  อย่างไรก็ตามพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ๆมีศักยภาพที่ดี ที่ได้รับการพัฒนาทางด้านโรงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และโครงการต่างๆผ่านเครือข่ายคมนาคม ซึ่งสามารรองรับการเจริญเติบโตทางด้านการลงทุน  และ การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งภาคตะวันออก และเมืองพัทยา ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่มีความหลากลหาย ทางสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ทาง ททท.ยังเน้นการกระจายการเดินทางเข้าสู่เมืองรองมากขึ้น  เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย.