ททท. จัดสัมมนา “พลิกไอเดีย เพิ่มอาวุธธุรกิจ 4.0 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

0
288
นางอรวรา กรพินธ์ ผู้อำนวยกาสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา  "พลิกไอเดียเพื่มอาวุธธุรกิจ 4.0" ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา เป็นจำนวนมาก
นางอรวรา กรพินธ์ ผู้อำนวยกาสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “พลิกไอเดียเพื่มอาวุธธุรกิจ 4.0” ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา เป็นจำนวนมาก

เมื่อ 3 เมษายน 61 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรน์มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา นางอรวรา กรพินธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “พลิกไอเดียเพื่มอาวุธธุรกิจ 4.0” ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออก ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม เข้าร่วมสัมมนา

สัมมนา "พลิกไอเดีย เพิ่มอาวุธธุรกิจ 4.0 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สัมมนา “พลิกไอเดีย เพิ่มอาวุธธุรกิจ 4.0 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้านกลยุทธ์การทำตลาดในยุค 4.0 และการสร้างมาตรฐานการให้บริการ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ทางรัฐบาลต้องการส่งเสริม และใช้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลางภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC)

ภายในการสัมมนา มีวิทยากรภายบรรยายในประเด็นต่างๆประกอบด้วย การสร้างแบรนด์ด้วยนวัตกรรม โดย นายธเนศ จิระเสวกดิลก , งานบริการไทยมาตรฐานเซอร์วิส โดยนายพัฒนพงษ์ รารักษ์ , การทำธุรกิจออนไลน์โดย นางสาวสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ และนายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์  ทั้งนี้  ททท.ได้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในการทำตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก บนพื้นฐานการพัฒนาด้านนวัตกรรม เน้นการทำการตลาดสมัยใหม่ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคไร้พรมแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น.