ชลบุรีเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” เชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

0
490

เมื่อ 3 กรกฎาคม 61 ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล”  โดยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ส่งผลดีแก่เกษตรกรที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ได้มีตลาดจำหน่ายทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นธุรกิจที่เติมเต็มในธุรกิจท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ที่มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรทำการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เพราะผลิตแล้วจำหน่ายได้ มีตลาดรองรับ ประกอบกับธุรกิจในด้านที่อยู่อาศัยและการบริการกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความต้องการ และมีกำลังซื้อไม้ดอกไม้ประดับสูง เพื่อที่จะนำไปตกแต่งสวนในที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงนับได้ว่าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี โดยมีภาครัฐเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่รอดและมีความเจริญเติบโต

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การประกวดชวนชม ลิ้นมังกร สับปะรดสี แคคตัส การประกวดจัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาดนักเรียน และการประกวดจัดสวนครัว การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การจัดสวนถาด การปั้นกระถาง การดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดดอกไม้ในแจกัน และการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ในการจัดงานครั้งนี้ จึงนับเป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนวงการไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชลบุรี ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่ง.