งานใหญ่ Pattaya International Firework Festival 2018 ระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้ เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมความปลอดภัยทุกมิติ รองรับคลื่นมหาชน

0
209

เมื่อ 22 พฤษภาคม 61 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงาน Pattaya International Firework Festival 2018 ในด้านต่างๆ โดยมีตัวแทนจากบริษัทออแกไนซ์ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนงานต่างๆ  เข้าร่วมประชุม

ตามที่เมืองพัทยา ได้กำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา Pattaya International Firework Festival 2018 ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน  61 ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลานอกฤดูการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นทีเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค และเพื่อให้การจัดงานพลุนานาชาติเมืองพัทยาเป็นกิจกรรมระดับประเทศ ในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเ ดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น จึงได้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้จะจัดงานภายใต้คอนเซ็ป Wonder of Color ซึ่งจะมีการจัดการแสดงพลุนานาชาติ จาก ประเทศอังกฤษ อิตาลี บราซิล  และ สวีเดน พร้อมกันนี้ยังเพิ่มเติมด้วยความบันเทิงจาก ศิลปินชั้นนำของประเทศ อาทิ บิ๊กแอส เพลย์กราว โมเดิร์นดอ็ก  และวง 25 Hours

นอกจานกี้ในเรื่องของความปลอดภัย ทางเมืองพัทยาก็ได้จัดเตรียมเรือฉุกเฉิน รถดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการ รถพยาบาล และรถโมบายกล้องวงจรปิด หน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่บริเวณการจัดงาน พร้อมตรวจค้นสิ่งต้องห้ามต่างๆ โดยจะทำการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 15.00 – 24.00 น. ตั้งแต่วงเวียนปลาโลมาไปถึงว็อคกิ้งสตรีท สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวควรหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงาน หลีกเลี่ยงเรื่องของการจราจรที่ติดขัด ควรใช้บริการรถสาธารณะแทน เพื่อความสะดวก สำหรับการแสดงพลุทั้ง 2 วัน จะเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป.