ขับเคลื่อนและพัฒนายกให้เมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบ ในการให้บริการสิ่งอำนวยสะดวก สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

0
400
พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)
พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)

เมื่อ 9 เมษายน 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) โดยมี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ อพท.นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่ พิเศษ 3 นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมหารือฯ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 ที่ผ่านมา ที่ สวนนงนุชพัทยา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 18 องค์กร ในพื้นที่เชื่อมโยง โดยมี อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตยกรรม เพื่อคนทั้งมวล ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเมืองพัทยา มีความพร้อมด้านบุคลากรและมีศักยภาพ ที่จะช่วยผลักดันให้โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบของเมืองพัทยา รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกปลอดภัย ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ และมีความหมายของเมืองพัทยา และประเทศไทย ในการประกาศความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design) ซึ่งกำลังเป็นกระแสหลัก ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก และเป็นการส่งเสริมภาครัฐให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยต่อประเทศไทย ในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก.