ก.ท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว

0
144
การจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวที่เกาะล้าน ได้จัดทำคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ควรปฏิบัติ Do’s &Don’ts Guidelines for Tourists จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษ แจกให้นักท่องเที่ยวฟรี
การจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวที่เกาะล้าน ได้จัดทำคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ควรปฏิบัติ Do’s &Don’ts Guidelines for Tourists จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษ แจกให้นักท่องเที่ยวฟรี

เมื่อ 16 มิถุนายน 60 ที่ท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่นักท่องเที่ยว และช่องทางการขอรับความช่วยเหลือเมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ   ตามที่ นายพงษ์ภานุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ กล่าวมอบนโยบายเอาไว้  เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวน  2.51  ล้านล้านบาท และใน 5 เดือนแรกของปี 2560 = 0.96 ล้านล้านบาท รายได้ไทยเที่ยวไทยเดือนมกราคม-มีนาคม  2560  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม  1.24 ล้านล้านบาท  เพื่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ  5

ซึ่งเกาะล้าน ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก  เพราะอยู่ใกล้กับพัทยา ทำให้กลายเป็นจุดเล่นน้ำสำคัญของพัทยา  บนเกาะยังมีที่พัก ให้เลือกหลากหลาย มีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามมาก ที่สำคัญสุดน้ำทะเลที่นี้ใสมาก บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคักสำหรับการจัดขบวนประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว  ว่าเที่ยวเมืองไทย สนุก ปลอดภัยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ได้จัดทำคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ควรปฏิบัติ  Do’s &Don’ts  Guidelines for Tourists  จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษ แจกให้นักท่องเที่ยวฟรี.. และกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานพร้อมทั้งแจกของที่ระลึก ตุ๊กตา “น้องน้ำใจ” มาสคอตประจำโครงการฯอีกด้วย 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย  อาทิ โรงแรมที่พัก  ร้านอาหารร้านของที่ระลึกซึ่งธุรกิจดังกล่าวล้านยก่อให้เกิดการจ้างงานกระจายรายได้ กระจายความเจริญปสู่ท้องถื่น และเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเที่ยวขยายตัว สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ อุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เช่นอุบัติเหตุ อาชญากรรม และการหลอกลวง ในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มมิจฉาชีพ

โดยให้เห็นถึงแนวทางนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะตอบสนองในส่วนของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกด้วย จึงมุ่งหวังจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อบรรลุถึงแนวทางดังกล่าวโดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในเมืองหลักทางการท่องเที่ยวของภูมิภาคต่าง ๆ ที่สำคัญทั่วประเทศ 10 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ,เชียงใหม่ ,ชลบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ ,บุรีรัมย์ ,สุราษฎร์ธานี ,พังงา ,กระบี่ , ภูเก็ต และกรุงเทพ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเตือนภัย รับฟังปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของนักท่องเทียว สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยว ให้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเตือนภัย รับฟังปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของนักท่องเทียว สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยว ให้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวอและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักจึงได้มีการวางแผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางมายังประเทศไทย  จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องมาป็นปีที่ 6  ในการเตือนภัย รับฟังปัญหา ร้องเรียน  ร้องทุกข์ ของนักท่องเทียว  สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยว ให้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ CALL Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยนักท่องเที่ยว.