28.8 C
Pattaya
Saturday, September 19, 2020
Home Tags SRRT

Tag: SRRT

หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

เมื่อ 12 มิถุนายน  63    ที่ ซอยอรุโณทัย 1  หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT  เมืองพัทยา 4 ชุมชน  ประกอบไปด้วย  ชุมชนอรุโณทัย , ชุมชนชุมสาย...

SRRT ลงพื้นที่ชุมชนหนองอ้อ ตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ลดพาหะโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 5 มิถุนายน 63  ที่ วัดหนองอ้อ เมืองพัทยา  ฝ่ายสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่พร้อมด้วยหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่ (SRRT)  4 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนหนองอ้อ ชุมชน ซอย...

สังสรรค์การกุศล SRRT ธีมคัลเลอร์ฟูลปาร์ตี้ หารายได้สมทบทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว

เมื่อช่วงค่ำ 5  มกราคม 63 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์การกุศล SRRT  ในธีมคัลเลอร์ฟูลปาร์ตี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว SRRT ปีที่...

เมืองพัทยาจัดอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แก่สมาชิก SRRT ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

เมื่อ 23 เมษายน 62 ที่ห้องประชุม ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนาม และเข้าค่ายฝึกการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2562 โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางอัญญา จันทรากาศ พยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ...

SRRT เตรียมรับมือปัญหาหมอกควัน พร้อมรับแจกหน้ากากอนามัยคาร์บอน แม้พื้นที่เมืองพัทยาไม่วิกฤต

เมื่อ 15 มกราคม 62  ที่ ห้องทัพพระยา  ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นางณอัญญา  จันทรากาศ  พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ  สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา   นำเจ้าหน้าที่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว  SRRT  ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม  พร้อมรวมจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  2562  โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง  หลังจากที่พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณหมอกควันที่เริ่มเข้าขั้นระดับที่น่าเป็นห่วง     ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ระดับขั้นที่น่าเป็นห่วง  จึงต้องมีการให้ความรู้เรื่องของการเฝ้าระวัง  และดูแลตัวเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ               ...

Latest Stories