27 C
Pattaya
Wednesday, September 30, 2020
Home Tags IRescue

Tag: iRescue

BPH ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ครูและเด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN ในโครงการ I RESCUE

เมื่อ 30 เมษายน 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี นายนาวี คอนรัตน์ รองหัวหน้า Audio Visual BPH ผู้มีส่วนดูแลโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ I RESCUE โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ภาคส่วนเกี่ยวข้อง...

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ iRESCUE เล่นน้ำปลอดภัยสำหรับเยาวชน

เมื่อ  26 เมษายน 62  ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดกิจกรรม “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 6  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ iRESCUE สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 8 –...

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 8-15 ปีร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการ i RESCUE “เล่นน้ำปลอดภัย ปีที่ 6...

การจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งสูงกว่าอุบัติเหตุจราจร 2 เท่า และสูงกว่าการเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกถึง 24 เท่า (ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงที่เด็กเสี่ยงจมน้ำตายสูงที่สุด ถือว่าเป็น 90 วันอันตราย เพราะเด็กๆมักจะลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อน...

Latest Stories