34.1 C
Pattaya
Sunday, July 5, 2020
Home Tags โรงเรียนเมืองพัทยา 8

Tag: โรงเรียนเมืองพัทยา 8

มพย.เปิดนิทรรศการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนเมืองพัทยา 8

เมื่อ 09.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม 62  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 เมืองพัทยา จัดโครงการต่อเนื่องเปิดนิทรรศการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  ในการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์รองนายกเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์...

เปิดแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ให้เยาวชนใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อ 2 สิงหาคม 62  นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,218 คน...

Latest Stories