31.7 C
Pattaya
Wednesday, May 27, 2020
Home Tags โรงเรียนมารีวิทย์

Tag: โรงเรียนมารีวิทย์

คณะครู นักเรียน โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อ 12 กรกฎาคม 62 ที่ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา  บรรดาคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง   โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร  แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 14 รูป  จากวัดช่องลม...

โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเยี่ยม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

เมื่อ 28 พฤษภาคม  62    ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา    ดร.ศิรินา  โพยประโคม  ครูใหญ่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา  ได้นำคณะครู  และนักเรียน  ร่วมแสดงความยินดีแก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ ประถมศึกษาปีที่ 2...

โรงเรียนมารีวิทย์ มอบวุฒิบัตรให้แก่ยุวบัณฑิต ครั้งที่ 25 เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักการศึกษา

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 62  ที่ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา  บรรดาผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล   เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานยุวบัณฑิต  ครั้งที่ 25 ที่ทางโรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ได้จัดขึ้น   ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโต และมีความเจริญงอกงาม ทางกาย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา จนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสูง โดยการจัดงานยุวบัณฑิตในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง...

Latest Stories