29.5 C
Pattaya
Saturday, December 7, 2019
Home Tags โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่

Tag: โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่

จัดทำมาสเตอร์แพลน เพื่อการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่

เมื่อ 17 ตุลาคม 62  ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่...

Latest Stories