29.3 C
Pattaya
Monday, February 24, 2020
Home Tags แยกนำชัย

Tag: แยกนำชัย

รองนายก มพย.ลงพื้นที่จี้ผู้รับเหมา คืนพื้นผิวก่อสร้างสี่แยกนำชัย นาเกลือ บรรเทาการจราจร

เมื่อ 29 ตุลาคม 62   ที่ บริเวณสี่แยกนำชัยนาเกลือ ถนนนาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ดูจุดเชื่อมต่อบ่อรับน้ำกับจุดเชื่อมต่อรางระบายน้ำ ตลอดเส้นถนนสายนาเกลือ หลังจากที่มีการเชื่อมจุดต่างๆเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนพื้นผิวจราจรได้  เนื่องจากจุดเชื่อมดังกล่าวต้องมีการเชื่อมต่อกับจุดใหม่ที่จะรับน้ำมาจากลานโพธิ์ก่อน ซึ่งในปัจจุบันผู้รับเหมายังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น ทางเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่จี้ให้ทางผู้รับเหมา...

Latest Stories