32.6 C
Pattaya
Sunday, August 9, 2020
Home Tags แก้ไขปัญหายาเสพติด

Tag: แก้ไขปัญหายาเสพติด

เมืองพัทยาจับมือชุมชน เร่งพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติด หวังสร้างภาพลักษณ์เมืองปลอดยาเสพติด

เมื่อ 6 กันยายน 62   ที่วัดธรรมสามัคคี  นายสนธยา  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา  พร้อมนายบันลือ  กุลวณิชย์ , นายมาโนชย์  หนองใหญ่ , นายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ ,...

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ร่วมชุมชนซอยกอไผ่ จัดโต๊ะข่าวรับฟังปัญหา

เมื่อ 24 มิถุนายน 62 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ร่วมกับชุมชนซอยกอไผ่  สภ.เมืองพัทยา และหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจากชุมชนต่างๆและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมี ดร.ภูเดชา วิทยาธนากุล วิทยากรพิเศษศู นย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เป็นพิธีกรดำเนินงาน...

เมืองพัทยา ร่วมชุมชนชุมสายจัดโต๊ะข่าวชุมชน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 20 มิถุนายน 62  ที่ ชุมชนชุมสาย เมืองพัทยาได้มีการจัดโต๊ะข่าวชุมชน ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา รวมไปถึงการติดตามผลการดำเนินการจับกุม ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายจิรวัฒน์  ปลุกใจประธานชุมชนชุมสาย...

Latest Stories